Öppet - Genuint - Rättfram


Om Frankly

Frankly är öppet, genuint & rättfram. Med den kompassen byggs hållbara partnerskap genom att dela kunskap och engagemang. Som ett konsult- och fastighetsbolag baserat i Västsverige drivs allt med hög ambition och mycket hjärta med människan och affären i fokus. 

Frankly AB med dotterbolag är helägt av Adam Svensson Frankenius som efter dryga 11 år i entreprenad- och konsultverksamhet grundade bolaget. Franklys ambition är att låta konsultverksamhetens resultat återinvesteras i fastigheter och utvecklingsprojekt tillsammans med tillfört kapital.

Affärsområden

Konsultation

Frankly tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom bygg och fastighet. Tjänsterna som tillhandahålls är projekt- & fastighetsutveckling, projektledning, projekteringsledning och byggledning.

Med erfarenheter inom bostäder, kontor, hotell, logistik, samhällsfastigheter och mer finns gedigen kunskap kring affär och teknik.

Fastighet

Frankly driver egna utvecklingsprojekt samt investerar i befintliga fastigheter.

Vi tror att mervärde skapas i samverkan där man drar nytta av involverade aktörers styrkor, där 1 + 1 blir 3. Därför är Frankly även öppet för saminvestering  med andra parter.

VACKER KONTORSLOKAL UTHYRES

Just nu har vi en vakant kontorslokal i centrala Alingsås i vår vackra fastighet Sandqvistska Gården.
Läs mer på Nya Kvadrat Kommersiellts hemsida via länken nedan.

Alltid redo för nya äventyr


Vill du veta mer om Frankly, behöver stöttning i dina projekt eller söker en projektpartner alt projekttagare så är du mer än välkommen att kontakta Adam.

Stora Nygatan 31, Göteborg

+46 722-43 86 17

adam@frankly.se